Message via WhatsApp

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: Taraflar

SATICI

 • Unvanı: Sabmate Otomotiv A.Ş.
 • Adresi: Atatürk Mah. İkitelli Cad. No: 58 - Küçükçekmece/İstanbul
 • Telefon: +90 (546) 403 30 01
 • E-posta adresi: info@parcapiyasasi.com

ALICI

 • Ad Soyad/Unvan: []
 • Adres: []
 • Telefon: []
 • E-posta adresi: [] 

Madde 2: Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın parcapiyasasi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3: Sözleşme Konusu Malın Temel Nitelikleri ve Bedeli

Ürünlerin/hizmetlerin temel özellikleri parcapiyasasi.com adresinde açıkça yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak belirtilmiş olan fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu hizmetin/ürünün tüm vergileri satış fiyatına dahildir. Hizmet/ürün siparişi takip eden 24 saat içinde aktif edilecektir.

 • Teslimat Adresi: []
 • Teslim Edilecek Kişi: []
 • Fatura Bilgileri: []

Madde 4: Malın Teslimi ve Teslim Şekli

Sözleşme ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olur. ALICI, SATICI'dan satın almış olduğu hizmetin/ürünün ALICI'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Hizmet/Ürün, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu Analizo.com.tr hesabına teslim edilecektir.

Madde 5: Teslimat Masrafları ve İfası

Sipariş onayı e-postasının gönderilmesi, stokun müsait olması ve ürün/hizmet bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesiyle birlikte, ürün/hizmet ALICI'ya teslim edilir. Satıcı, ürünü/hizmeti, ALICI tarafından ürün/hizmet sipariş edilmesinden itibaren 24 saat içinde teslim edecektir. Bu noktada ödeme kanallarında yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı ürün siparişinden itibaren 3 iş günü gecikme yaşanabilecektir.

Madde 6: Alıcının Beyan ve Taahhütleri

ALICI, web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

ALICI, işbu "Mesafeli Satış Sözleşmesi"ni elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Madde 7: Satıcının Beyan ve Taahhütleri

SATICI, sözleşme konusu malın/hizmetin siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır.

Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

Dijital teslimatlı mal/hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz veya ücret iade talebi oluşturulamaz.

Madde 8: Yürürlük

8 (sekiz) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 • SATICI: Sabmate Otomotiv A.Ş.
 • ALICI: []
 • TARİH: []